Veelgestelde vragen

Staat er je vraag of antwoord niet bij? Neem dan contact met ons op via 038-8200210.

 

Vragen over de opleiding

Zijn de MBO-opleidingen van PROFIT Opleidingen erkende opleidingen?

Ja, PROFIT Opleidingen heeft sinds 1998 door het Ministerie van Onderwijs erkende opleidingen. Wij hebben een erkenning via het NRTO; branchevereniging voor opleiders.

Wat voor waarde heeft het diploma PROFIT Opleidingen?

De opleidingen en het diploma van PROFIT Opleidingen zijn volwaardig en van hoge kwaliteit. Veel van de werkveld partners zijn enthousiast over de studenten die wij ‘afleveren’.  75% van de studenten verlaat met een baan de opleiding.

PROFIT Opleidingen is 100% gespecialiseerd in opleidingen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk. Het specialisme, de kleinschaligheid, het volwassen onderwijs, het klassikaal leren, de toegepaste leermethodiek en de docenten die zelf in het werkveld actief zijn, maken dat het diploma een grote meerwaarde heeft bij sollicitaties en bij toegang tot vervolgonderwijs.

Er wordt geïntegreerd opgeleid, studenten zitten bij elkaar in groepen met veel uitwisseling. waardoor de student breder is opgeleid. In tijden van veranderingen in werk en werkgelegenheid is hij/zij meer wendbaar door de inzetbaarheid in andere werksoorten.

Kan ik met de diploma’s doorstromen naar vervolgopleidingen?

Ja. Met een diploma niveau 4 kun je direct doorstromen naar het HBO.

Waarom kan de opleiding zo kort zijn?

PROFIT Opleidingen kan deze opleidingen verkort aanbieden door een unieke combinatie van ons specialisme, praktijkervaring, onderwijsmethodiek (HBM beroepsopleidingen model + Celewe methode) en de levenservaring van de volwassen studenten.

Wat is het verschil tussen de opleidingen van PROFIT en een ROC?

Het onderwijs van PROFIT Opleidingen is persoonlijk en kleinschalig en 100% gericht op alleen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk. We zijn dus een specialistische opleider in tegenstelling tot de ROC’ s. Bij PROFIT Opleidingen tref je een hecht team van docenten aan, die jou persoonlijk leren kennen, waar de lijnen kort zijn bij vragen of extra hulp. Er is vrijwel geen lesuitval en zogenaamde nikstijd. De docenten zijn afkomstig uit en zelf werkzaam in het werkveld. Het onderwijs richt zich op de essentie van het sociaal agogisch werk, waardoor je adequaat en professioneel voorbereid wordt op het functioneren in het vak.

BOL, BBL en OVO

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg en BBL voor beroepsbegeleidende leerweg. Het verschil heeft te maken met de verhouding in tijdsbesteding tussen theorie en praktijk. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20% en maximaal 59% van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 60% van de studietijd werkend aan het leren. Dit betekent dat je als BOL student meer begeleide onderwijstijd zult ontvangen. OVO is de derde leerweg; als je niet onder de regeling van BOL valt en niet onder BBL val je onder de overigen en kun je richting OVO kiezen.

Van niveau 3 naar niveau 4 instromen met een SPW3, SAW3, SPW4, MZ3 of PW3 diploma

Ben je in het bezit van één van deze diploma’s? Dan kun je in de derde fase van de opleiding instromen en het diploma MZ4 of PW4 in een half jaar behalen. Er zijn twee instroomperiodes: 3e week augustus (week 34) en medio februari (week 7). Start je in augustus dan ontvang je eind januari je diploma. Met instroom in februari heb je half juli het diploma op zak. Vooral interessant als je door wilt naar het HBO. Er is voorafgaand aan het instromen een introductieprogramma om de overgang naar ons onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Ik heb een niveau-3 en wil graag een diploma niveau-4. Hoe werkt het?

Tijdens het intakegesprek bespreken we jouw wens om vrijstellingen te verkrijgen, waardoor je in een latere fase zou kunnen instromen. Samen beoordelen we welke onderdelen van het vak/werk je al hebt en welke nog niet. Je kunt vrijstellingen ontvangen voor een volledige opleidingsfase van een half jaar en dus niet voor bijvoorbeeld 1 vak.

Vragen over de stage

Waar moet/kan ik stage lopen?

Voor een overzicht van erkende stageplaats voor de opleidingen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk verwijzen wij je graag naar www.stagemarkt.nl.

Wie zorgt er voor een stageplaats?

PROFIT Opleidingen ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot een goede en passende stageplaats. Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jezelf en wij ondersteunen je daarbij volledig. Wij hebben een stagebemiddelaar in huis. Ook onze docenten die actief zijn in het werkveld zoeken proactief mee in het vinden van de juiste stageplaats. Ervaring leert dat de juiste stageplaats altijd wordt gevonden.

Mag ik met de opleiding starten als ik nog geen stageplaats heb?

Het is geen harde eis om een stageplaats te hebben om met de opleiding te kunnen starten. Wel adviseren wij om alles eraan te doen dit voor aanvang van je opleiding te realiseren. Naast www.stagemarkt.nl tref je op onze website interessante links aan van praktijkinstellingen.

Vragen die gaan over geld

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Tot je 30ste kun je aanspraak maken op studiefinanciering voor de opleidingen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk niveau 3 en 4. Daarbij moet je bij aanmelding bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IBG) aangeven dat je een voltijdsopleiding volgt, de beroepsopleidende leerweg (BOL). Het is zo dat je in het eerste jaar minimaal 700 begeleide onderwijsuren dient te maken. Daarnaast dien je minimaal 12 uur per week stage te volgen. Dat is dus voltijds studeren. De BBL- route wordt een deeltijdopleiding genoemd en geeft GEEN recht op studiefinanciering.

Stap-budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kun je je positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Je kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze vergoeding vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Let op: Het STAP-budget is beperkt. In 2022 is er € 160 miljoen beschikbaar. Dit budget is verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 160.000 personen scholing volgen. Meer informatie over het beschikbare budget en de aanvraagperiodes vindt u op www.stapuwv.nl.

Behoud ik mijn studiefinanciering terwijl ik een betaalde stageplaats heb? En moet ik deze inkomsten melden bij de belastingdienst?

Als je studiefinanciering ontvangt is het zeker mogelijk een bepaald bedrag daarnaast te verdienen, zonder dat dit consequenties heeft voor je studiefinanciering. Tot welk bedrag dit geldt kun je navragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Telefoonnummer 050-5997755.

Algemene vragen

Starten de opleidingen altijd in september en maart?

Ja, de opleidingen starten altijd in maart en september. Om kwalitatief goed onderwijs te bieden kent PROFIT Opleidingen een maximaal aantal deelnemers per opleiding per locatie. Ons advies is dan ook om je inschrijving niet te lang uit te stellen, met het risico dat de opleiding op een locatie vol zit.

Op welke locaties verzorgt PROFIT Opleidingen haar opleidingen?

PROFIT Opleidingen kent een aantal hoofdlocaties te weten; Amsterdam/Amstelveen, Utrecht en Zwolle. Verder start PROFIT bij voldoende aanmeldingen of bij incompany op andere plekken door het land heen. Bijvoorbeeld: Rotterdam, Sliedrecht, Den Bosch, Eindhoven, Arnhem, en Assen.

Is er voldoende werk in Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk?

Het is één van de grootste branches in Nederland waar het gaat om arbeidsplaatsen. Natuurlijk zijn er momenteel verschuivingen in het werkveld naar bijvoorbeeld meer ambulante zorg. Maar belangrijker is wie jij straks bent als je met een PROFIT Opleidingen diploma op de arbeidsmarkt komt. Meer dan 75% van de PROFIT studenten hebben al een baan voordat ze onze opleiding verlaten.

Hoe komt het dat 75% van de PROFIT studenten de opleiding met een baan verlaten?

Dat heeft te maken met de ontwikkeling die jezelf doormaakt door onze specialistische opleiding en de waarde die ons diploma kent in het werkveld. Er is veel aandacht voor reflectie en persoonlijke beroepsontwikkeling. Daarnaast is het ook zo dat de eerste twee fasen (van de drie) zijn de opleidingsgroepen van Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk bewust geïntegreerd. Je leert over alle doelgroepen van het sociaal agogisch werkveld. PROFIT Opleidingen onderscheidt zich hierin van andere opleidingsinstituten vanuit onze visie dat elke hulpverlener over dezelfde basisvaardigheden en basishouding moet beschikken. Dus schommelingen op de arbeidsmarkt vang je met een diploma van PROFIT Opleidingen veel eenvoudiger op dan van andere aanbieders.

Wat PROFIT Opleidingen anders maakt?

PROFIT Opleidingen is een 100% gespecialiseerde opleider voor het Sociaal Agogisch Werk in Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk. De visie op onderwijs, de manier van opleiden en de sfeer maken Profit Opleidingen uniek. De kenmerken van ons instituut zijn dan ook:

• 100% gespecialiseerd in opleidingen voor het Sociaal Agogisch Werk.
• Leidt als enige in Nederland tegelijkertijd op tot generiek – specifiek – specialistisch agogisch werker.
• Verkorte opleidingen: door een unieke koppeling van specialisme, praktijkervaring, onderwijsmethode en levenservaring van volwassen studenten.
• Kleinschalig en wekelijks klassikaal onderwijs.
• Specialistische docenten uit de beroepspraktijk die je echt voorbereiden op je beroep: dat is meer dan alleen een diploma behalen.
• Beoordeling studenten 7.9.
• Bij schommelingen op de arbeidsmarkt kun je door je verbrede opleiding eenvoudig overstappen naar een andere agogische beroepsrichting.
• Het leren van elkaar als volwassenen is een cruciaal onderdeel van de opleiding en zal je sterk vormen in je ontwikkeling. Samen leren betekent dat je zelfkennis en zelfinzicht sterk wordt vergroot.
• Intensieve persoonlijke begeleiding op school en in de praktijk.
• Je ontwikkelt je eigen persoonlijke kracht waarmee je betekenisvol wordt voor de cliënt, zijn systeem, de organisatie en de maatschappij.
• 85% van de studenten slaagt zonder vertraging.
• Werkzekerheid: 75% van de studenten verlaat de opleiding met een baan, ook in deze tijd!
• Extra diploma-variant in dezelfde periode: MZ4 of PW4 in twee verschillende richtingen.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google