De opdracht 2021 voor de PEDAGOGISCH MEDEWERKER

De opdracht 2021 voor de PEDAGOGISCH MEDEWERKER

Wat aandacht krijgt gaat opbloeien. Zo is de gedachte van Expertisecentrum Kinderopvang.

Voor 2021 stellen zij thema’s centraal:

▪ risicovol spelen

▪ de pedagogische kwaliteit van verticale groepen.

Voor het risicovol spelen luidt de boodschap voor pedagogisch medewerkers: laat kinderen meer risicovol spelen.

Dit is belangrijk omdat je als kind risico’s leert inschatten, je grenzen leert kennen en weerstand ervaart.

Het gevaar bestaat dat het kind te veel beschermd wordt en de kinderopvang een steriele wereld wordt.

Het gaat dus niet om gevaarlijk spelen waar een rechtstreekse dreiging bestaat.

Al met al twee mooie doelen van het Expertisecentrum Kinderopvang. Nu maar hopen dat niet alleen de pedagogisch medewerkers dit gaan inzien, maar ook de ouders.