Heel Nederland gaat langzaamaan mee in het idee dat ontwikkelen niet alleen gebeurd in je tienerjaren. Leven lang leren en leven lang ontwikkelen zijn begrippen die door beginnen te dringen in onze maatschappij. Bedrijven zien dat werknemers uitdaging, zorg en aandacht nodig hebben om zich verbonden te blijven voelen met de organisatie. Er komt dus meer aandacht voor blijvende ontwikkeling van medewerkers.

In een grote organisatie is dit redelijk makkelijk te realiseren. Voor het MKB is dit anders; het vraagt tijd die je wellicht niet hebt en uitbesteden is veel te duur. Het ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen hier iets aan doen. Vanaf maart 2020 komt er dus een subsidie regeling voor het MKB die de SLIM regeling gaat heten. De ministeries schrijven: “Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.”. Dit is dus goed voor het werkveld waar wij als PROFIT Opleidingen veel mee te maken hebben. De zorgboerderij die mensen met een autisme opvangt, het lokale kinderdagverblijf en de kleinschalig wonen voorziening voor ouderen bijvoorbeeld. Via de site van de rijksoverheid kun je de informatie over deze regeling in de gaten houden!

Wij zien uit naar meer volwassenen die zich blijvend ontwikkelen en professionaliseren!