MBO Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3
MBO maatschappelijke zorg
MBO pedagogisch werk
Trainingen

Begeleider Specifieke Doelgroepen

niveau 3 in 12 maanden

In deze opleiding leer je hoe je de cliënt ondersteunt en begeleidt. Je ondersteunt bij het versterken van de eigen kracht en de plek in de maatschappij. In onverwachte situaties handel je vlot en je reageert creatief op de situatie. Je gaat professioneel om met je gevoelens en je geeft duidelijk je grenzen aan.

De eerstvolgende opleidingen starten in de week van 20 september 2021. Meld je nu aan voor het intake gesprek! 

Opleiding

De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. In het basisdeel leer je alles over de taken die je moet kunnen uitvoeren voor dit werkveld en de algemene onderdelen. Dit zijn de vakken Nederlandse taal, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. In het profieldeel verdiep je je in de taken die horen bij de gekozen studierichting. Voor het keuzedeel onderzoek je tenslotte een zelfgekozen onderwerp.

Aanmelden INTAKE

Zo zorgen we er samen voor dat je je opleiding in een korte tijd succesvol afrondt

Je leert duaal. Wat je op school leert, kun je dus meteen in de praktijk brengen. 

✓ Je leert breed en smal. Dit betekent dat je allereerst de basis van het Sociaal Agogisch Werk leert en vervolgens de vakken volgt die passen bij jouw gekozen richting.

✓ De opleiding bestaat uit 3 fases. In de eerste 2 fases zitten de studenten van alle opleidingen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk met elkaar in een groep. Hierdoor leer je over alle doelgroepen van het sociaal agogische werkveld en kun je later eenvoudig wisselen van doelgroep.

De opleiding is klassikaal. Je leert niet alleen door een boek te lezen, maar vooral door zelf te proberen en kennis uit te wisselen. 

Leren bij PROFIT opleidingen is

# Volwassen: dit zie je terug in respect, gelijkwaardigheid en de manier van praten. Levenservaring en eigen verantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol. 

# Eigenwijs in vorm: je leert van elkaar en wordt ook uitgedaagd om zelf onderzoek te doen. 

# Confronterend: zelfreflectie en bewustwording zijn belangrijke onderdelen van de opleidingen. 

# Geïntegreerd: uitwisseling en samenwerken staan centraal.

# Professioneel: onze docenten zijn zelf werkzaam in het werkveld. Door hun vaak jarenlange ervaring weten zij als geen ander hoe ze de studenten kunnen coachen. 

# Lef in leren: verkort leren vraagt om extra hard leren. Daar is lef voor nodig!

Gedetailleerde informatie over deze opleiding

In je toekomstige functie begeleid je mensen van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische stoornissen. Voorbeelden van doelgroepen waarmee je kunt werken zijn ouderen met dementie, verslaafden of mensen met een beperking in het autistisch spectrum. Je kunt onder andere werken op een zorgboerderij of een dagopvang. Je werkt zelfstandig en in teamverband en je bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden bij de verzorging, begeleiding en ondersteuning van de cliënt. Vaak werk je onder de regie en eindverantwoordelijkheid van het team of van een functionaris van de organisatie.

De opleiding is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. Niet je vooropleiding, maar vooral je levens- en werkervaring zijn bepalend voor toelating tot de opleiding. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en je persoonlijkheid. Ook kijken we of je MBO-eindniveau aan kunt.

De verkorte opleiding is intensief; je bent gemiddeld zo’n 32 uur per week bezig met je opleiding, het huiswerk en stage of werk. 

Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur ook in de praktijk; de zogenaamde beroepspraktijkvorming. De stageduur bedraagt 16 uur per week en je loopt minimaal een half jaar stage bij de praktijkinstelling. Deze instelling moet erkend zijn door SBB voor het begeleiden van stagiaires van de MBO-4 opleiding ‘persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’ of ‘persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’. Tijdens de stage leert de stagebegeleider van de praktijkinstelling jou alles over het vak en kun je een goede begeleiding van hem of haar verwachten. Daarnaast wordt je ook begeleid door een ervaren docent van PROFIT.

Stageplaats vinden 
Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jou en hier kunnen we je volledig in ondersteunen. Ook onze docenten die actief zijn in het werkveld zoeken proactief mee naar de juiste stageplaats. Voor het vinden van een erkende stageplaats verwijzen we je graag naar www.stagemarkt.nl. Je kunt in de intake aangeven of je actieve ondersteuning wilt bij het vinden van een stageplaats.

Wettelijk erkend diploma 

Tijdens het theoretische deel van je opleiding werk je in zogenaamde modules. Elke module wordt afgesloten met een verslag, presentatie of een toets. Tijdens je stage word je beoordeeld op de werkprocessen. In fase 3 van de opleiding worden de werkprocessen examinerend beoordeeld: voor een gedeelte op de school en voor een gedeelte in de praktijk. Daarnaast doe je in fase 3 ook examen in de generieke vakken Nederlandse taal en Rekenen. 

Erkende onderwijsinstelling 

De kwaliteit van het onderwijs is enorm belangrijk voor een onderwijsinstelling. PROFIT Opleidingen is daarom erg trots op de erkenning van onder andere de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De opleidingen kennen vaste lesdagen en lestijden per locatie. De BOL-studenten volgen in fase 1 en fase 2 elke vrijdag extra lessen om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven begeleide onderwijsuren in het eerste leerjaar.

Amstelveen/Amsterdam 

Je hebt op dinsdag van 10.00 tot 18.00 uur les. Per half jaar (fase) neem je 6 keer deel aan de bijeenkomst van de Beroepsleergroep (BLG). Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens de lesdag. 

Utrecht/De Bilt

Je hebt op maandag van 10.00 tot 18.00 uur les. Per half jaar (fase) neem je 6 keer deel aan de bijeenkomst van de Beroepsleergroep (BLG). Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens de lesdag. 

Zwolle

Je hebt op donderdag van 10.00 tot 18.00 uur les. Per half jaar (fase) neem je 6 keer deel aan de bijeenkomst van de Beroepsleergroep (BLG). Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens de lesdag.

Door een unieke combinatie van ons specialisme, ervaring, opleidingskenmerken en het onderwijssysteem voor volwassenen kan PROFIT de opleidingen verkort aanbieden. Ongeacht je vooropleiding duren de MBO-opleidingen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk op niveau 3 12 maanden. Een opleiding op niveau 4 volg je slechts in 18 maanden. 

Extra Verkort (nieuw)
Voor wie de opleiding nog sneller wil afronden biedt PROFIT de mogelijkheid om de opleidingen op niveau 4 met een half jaar of een jaar te verkorten. De eisen voor toelating vind je hieronder. Extra Verkort betekent ook extra intensief.

Meer informatie over Extra Verkort

Prijzen

Je betaalt alleen de kosten van de fase waar je daadwerkelijk aan deelneemt. Na afloop van een fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden wanneer je de opleiding volgt vanaf fase 1.

Met een opleiding van PROFIT Opleidingen heb je mogelijk recht op belastingaftrek en studiefinanciering.

 • FASE 1
 • Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2.035
 • In termijnen 5 x € 419
 • Extra lessen BOL-student € 150*
 • FASE 2
 • Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2.060
 • In termijnen 5 x € 422
 • Extra lessen BOL-student € 75*
 • FASE 3
 • Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 655
 • In termijnen 2 x € 337,50
 • Examenkosten Nederlandse taal € 75*
 • Examenkosten Rekenen € 75*

Studiefinanciering

Voor de MBO-opleiding kun je studiefinanciering ontvangen als je ouder bent dan 18 jaar en je de aanvraag hebt gedaan voor de maand waarin je 30 jaar wordt. Daarnaast geldt dat je een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt. De BOL-opleidingen van PROFIT voldoen aan de criteria ‘beroepsopleidend’ en ‘voltijds’. Bekijk de website van DUO voor meer informatie.

Levenlanglerenkrediet

Deze regeling is op 1 augustus 2017 in het MBO ingevoerd en is voor iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering. Net als bij de studiefinanciering volg je een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL). De BOL opleidingen van PROFIT Opleidingen voldoen aan de criteria beroepsopleidend en voltijds. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van DUO.  

Belastingaftrek

Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Tot de studiekosten behoren de kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen jouw inkomen belast is. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Vergoedingen werkgever en stage-instelling

Jouw werkgever of stage-instelling kan in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het stagefonds Zorg. Voor vragen over het stagefonds Zorg kun je terecht bij de Servicedesk van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), telefoonnummer 088-3380000 of bezoek de website.

Vergoeding door UWV

Het UWV heeft PROFIT erkend als opleider voor krapteberoepen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het UWV een gedeelte van jouw opleiding vergoedt. Klik hier voor meer informatie. 

Meer informatie

Download brochure

Download de brochure

Wil je meer informatie over PROFIT Opleidingen? Download dan onze brochure hierboven.

 

Persoonlijk advies

Wil je een persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact op met onze studentenservice via telefoonnummer 038-8200210 of stuur een e-mail naar info@profitopleidingen.nl. Onze studentenservice is op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 9.15 uur tot 12.30 uur, ’s middags van 13.15 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.15 tot 12.30 uur.

 

Bezoek de informatiedagen

Je bent van harte welkom op één van onze informatiedagen. Meld je vooraf aan via telefoonnummer 038-8200210. We kijken uit naar je komst!

 

Meld je aan voor een intake gesprek

Wil je in augustus of september 2021 starten met jouw opleiding? Meld je dan nu aan voor een intakegesprek en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

Niet wat je zoekt? Neem contact op of bekijk de onderstaande opleidingen. 

Bel: 038-8200210

MBO Maatschappelijke Zorg

MBO Thuisbegeleider

Thuisbegeleider
Niveau 4 in 18 maanden

In deze opleiding leer je hoe je hulp biedt aan de cliënt en zijn of haar omgeving. Deze hulp is vaak intensief en tijdelijk van aard…

Meer info
MBO Thuisbegeleider niveau 4

Medewerker GGZ
Niveau 4 in 18 maanden

In deze opleiding leer je hoe je cliënten ondersteunt met psychische of psychiatrische ziektebeelden…

Meer info
PROFIT MBO Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4

Begeleider Specifieke Doelgroepen
Niveau 4 in 18 maanden

In deze opleiding leer je hoe je de cliënt ondersteunt bij het versterken..

Meer info

Begeleider Gehandicaptenzorg
Niveau 4 in 18 maanden

In deze opleiding leer je hoe je de cliënt kunt begeleiden bij het leren leven met de beperking…

Meer info

Begeleider Gehandicaptenzorg
Niveau 3 in 12 maanden

In deze opleiding leer je hoe je de cliënt kunt begeleiden bij het leren leven met de beperking…

Meer info
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google