Meer onderwijsassistenten nodig

MEER ONDERWIJSASSISTENTEN NODIG

Het lerarentekort groeit nog altijd. In het basisonderwijs is nog steeds sprake van grote klassen en van grote verschillen in type kinderen door de wet passend onderwijs.

Het is duidelijk dat kinderen persoonlijke aandacht nodig hebben. De onderwijsassistent kan hier verlichting brengen. Gelukkig wordt door de overheid hiervoor meer geld uitgetrokken.

Wat doet een onderwijsassistent?

Een onderwijsassistent richt zich op specifieke behoefte van leerlingen en is ondersteuner van de leraar. Onderwijsassistent is een beroep waarin je van waarde bent voor kinderen en voor de leraar die je bij staat. Het zijn mensen die sociaal zijn, flexibel en van veel een beetje weten. Veel kinderen snakken naar de persoonlijke begeleiding die een onderwijsassistent kan bieden. Omdat kinderen minder snel naar het speciaal onderwijs gaan gebeurt het steeds vaker dat er meer ondersteuning nodig is dan de leraar bieden kan. Even een uurtje zitten met een kind dat leert lezen, naar buiten met de jongere die niet zo lang stil kan zitten of even een les draaien voor de leraar zodat die in gesprek kan met ouders van een kind. Het hoort er allemaal bij. Mensen die de opleiding Onderwijsassistent gedaan hebben zeggen dat ze verbaasd zijn dat ze zo een impact hebben op leerlingen. Ook geven ze aan dat het leuk is dat het werk zo afwisselend en inhoudelijk is. Het idee van koffie moeten halen voor de leraar en gaan plassen met kinderen is echt totaal misplaatst geven de onderwijsassistenten aan.

Waar werk je als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent kun je zijn in het basisonderwijs maar ook in het middelbare onderwijs en zeker in het speciale onderwijs. Ook kun je werken in de volwasseneneducatie of in een integraal kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden.

Opleiding Onderwijsassistent niveau 4

PROFIT Opleidingen biedt een mooie opleiding voor de onderwijsassistent met specifieke inhoud en tegelijk met veel ruimte om te leren over andere doelgroepen. Door veel input uit het werkveld, van docenten die hier nog werkzaam zijn en van oud-studenten, zorgen wij dat onze opleiding Onderwijsassistent niveau 4 actueel is en aansluit op het werkveld.
De opleiding Onderwijsassistent niveau 4 is bestemd voor volwassenen vanaf 20 jaar. Uitzondering op deze leeftijd is in een enkele situatie mogelijk. De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. De verkorte opleiding Onderwijsassistent is een intensieve opleiding die 18 maanden duurt. Het is van belang dat je privé, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week. Als je een diploma MBO-4/HAVO of VWO of relevante werkervaring in het SAW-werkveld kunt aantonen kun je in aanmerking komen om de opleiding extra verkort te doen. De opleiding kun je dan in 12 maanden afronden. Heb je een diploma MMZ of PW niveau 3 of SPW niveau 3 of 4 dan heb je recht op vrijstellingen en kun je soms al binnen een half jaar je diploma Onderwijsassistent niveau 4 in ontvangst nemen.

Als je geïnteresseerd bent kun je je vandaag nog aanmelden voor een intake!

Hartelijke groet,

Ruth Koger

Adjunct-directeur