MBO Maatschappelijke Zorg

Volwassenen en ouderen die professionele hulp nodig hebben kunnen deze thuis ontvangen of buitenshuis. Soms alleen overdag of permanent in een instelling. Voorbeelden zijn ambulante thuisbegeleiding, dagbesteding, een kleinschalige woonvorm voor ouderen of gehandicapten, een tehuis voor dak- en thuislozen, een psychiatrisch centrum, een zorgboerderij of een justitiële instelling. De opleiding voor begeleiders valt onder de richting Maatschappelijke Zorg.

Start van de verkorte opleidingen is in september 2016! Meld je nu aan voor een gratis intakegesprek.

Bekijk opleidingen

MBO Pedagogisch Werk

Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben of waarvoor kinderopvang is geregeld vallen onder de opleidingen van Pedagogisch Werk. Bij hulp spreken we van Jeugdzorg en bij opvang van Kinderopvang. Bij Jeugdzorg gaat het om instellingen waar kinderen/jongeren (tijdelijk) wonen en begeleid worden. Bij Kinderopvang gaat het om peuterspeelzalen, gastouders, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Start van de verkorte opleidingen is in september 2016. Meld je nu aan voor een gratis intakegesprek.

Bekijk opleidingen

Extra Verkorte opleiding!

Voor wie de opleiding nog korter wil en kan is nog korter mogelijk! Extra Verkort de opleiding volgen betekent een diploma in 1 jaar behalen. Je MBO niveau 3 diploma extra verkort upgraden naar niveau 4 kan in een half jaar.

Start van de extra verkorte opleidingen is in augustus 2016. Meld je nu aan voor een gratis intakegesprek.

Bekijk opleidingen

Eigen Tempo MBO

EIGEN TEMPO MBO is een nieuwe eigentijdse mogelijkheid om in je eigen tempo je studie-intensiteit en je studieduur zelf te bepalen.Het is zeer geschikt voor mensen die al werkzaam zijn in het sociaal agogisch werkveld, of die er werkervaring in hebben en daarbij de belastbaarheid tussen werk, opleiding en privé op eigen manier willen invullen. Het is bijvoorbeeld ook zeer geschikt om  in je eigen tempo zelf je sociaal agogische diploma niveau 3 te upgraden naar een niveau 4 diploma.

Start van de eigen tempo opleiding is in overleg. Meld je nu aan voor een gratis intakegesprek.

Bekijk opleidingen